Řevnice vodě odolaly!

Přestože včera v noci proběhla v Řevnicích částečná evakuace v obavách z kulminující Berounky, provizorní hráz odolala vodnímu náporu a k žádným větším škodám podle všeho nedošlo. V současnosti už hladina Berounky klesá a oficiální zprávy (zdroj: www.revnice.cz) jsou laděny optimisticky. Samozřejmě ještě budeme kontaktovat pana starostu, aby nám situaci popsal podrobněji, ale musíme počkat na poněkud vhodnější dobu. Jsme si ale jistí, že obavy ze zrušení Porty nejsou na místě - Lesní divadlo je v naprosto bezpečné výšce nad řekou a nedosáhla by k němu snad ani tisíciletá voda:-)

Z ePortýru