Podmínky zpracování osobních údajů

ČTU má právo na sbírání a zpracování osobních údajů, které je uskutečňováno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších úprav. Rodná čísla archivuje pořadatel povinně a předkládá pouze státním orgánům při kontrole hospodaření s dotačními prostředky státu.