Změny ve složení Rady festivalu PORTA

Ti pozornější z Vás možná na našich stránkách zaznamenali změnu ve složení Rady festivalu Porta. Na podzim totiž z Rady odstoupil zástupce České tábornické Unie Petr Lochness Křivohlávek a nahradil jej Olda Richter z téže organizace. Petr samozřejmě u Porty nekončí,už nyní na plné pecky zajišťuje oblastní kola Porty 2009 a jistě zůstane i nadále vůdčí osobností soutěžní části festivalu. Petře, děkujeme ti za obětavou práci v radě a přejeme Ti hodně úspěchů v náročné funkci náčelníka ČTU! Také Oldovi přejeme úspěchy a vytrvalost v nové funkci „radního“ a děkujeme za zápisné!

Po změně ve složení Rady festivalu Porta nabídl k dispozici svoji funkci předseda rady Jindra Šrejber a novou předsedkyni byla zvolena Iron Lady Anička Roytová. Stala se tak - vedle funkce předsedkyně Sdružení Porta o.s. - dvojnásobnou předsedkyní. Železné dámě přejeme hodně elánu a dobré nálady.
Taky Jindrovi děkujeme za práci ve funkci předsedy Rady festivalu Porta a hlavně za dlouholetou práci ve funkci předsedy organizačního štábu Trampské Porty. Přejeme mu hodně zdraví a vitality. Jako řadový člen Rady nebude mít o nic méně práce při organizaci festivalu – především soutěžní části mezinárodního finále.

Za Radu festivalu Porta
Josef Vejlupek

Z ePortýru