PF 2009

{timg title:="PF 2009" thumb:="images/stories/porta_pf2009th.jpg" img:="images/stories/porta_pf2009.jpg"}
Přejeme všem návštěvníkům
a muzikantům
a soutěžícím
a porotcům
a partnerům
a pořadatelům
a prostě všem,
Aby se vám dobře dařilo a abychom se zase na Portě sešli...

Porta 2009

Z ePortýru