Od našeho zpravodaje z Řevnic

Čtvrtek 28.6.
Organizační štáb Porty je už od rána v Řevnicích, kde probíhají poslední přípravy na 46. ročník Porty. Ihned po příjezdu je čekal první šok – před branou Lesního divadla bivakovalo několik nedočkavců, kteří si zřejmě předčasným příjezdem chtěli zajistit výhodnější místa v hledišti.
„Už se pouští dovnitř?“ vyzvídal jeden z nich a píďalkovitými pohyby se nenápadně soukal směrem k bráně. Členové štábu jej ujistili, že zatím nikoliv, spěšně vešli do areálu řevnického Lesního divadla a pečlivě za sebou zavřeli.
To však byl teprve začátek. Ještě během dopoledne se do divadla pokusili pod falešnou záminkou vniknout různá individua vydávající se za dovážkovou službu, technický personál nebo dokonce za muzikanty. Štáb odhalil celkem čtyři osoby neuměle převlečené za Tomáše Kluse, dva dvojníky Ivana Mládka a jednoho falešného Žalmana (falešného identitou, nikoliv zpěvem:-))
Jak se krátilo odpoledne, rozvíjela se i vynalézavost nedočkavců. Skupinka trampů zákeřně využila maskovacích oděvů a svých zkušeností s nenápadným pohybem v terénu, a pokusila se proplížit dovnitř lesním podrostem. Naštěstí byli včas odhaleni, svých snah však zanechali až poté, co jim organizátoři Porty pohrozili zavedením požadavku společenského oděvu (včetně kravaty), bez něhož v pátek do divadla nebudou vpuštěni ani s platnou vstupenkou.
K večeru se roztrhl pytel s revizemi. Okamžitého vstupu se průběžně domáhali údajní kontroloři ČOI, pracovníci krajské hygienické stanice, státní veterinární správy, státního požárního dozoru, revizoři dopravních podniků i komínů. Zajímavé bylo, že nikoho nenapadlo vydávat se za za kontrolory z OSA:-)
Teď se stmívá a pozorovatelé hlásí zvýšený výskyt hejkalů, bludiček a divoženek v okolí. Členové štábu v očekávání nejhoršího staví z rozebraných laviček podle plotu hradbu, odhodláni ubránit Lesní divadlo za každou cenu!

Zdá se, že letošní Porta má opravdu lákavý program...

Agentura Kachna a příbuzná novinářská drůbež

Z ePortýru