POŘADATELÉ SOUTĚŽNÍCH STUPŇŮ, stanovení dohodou spolupořadatelů mezinárodního festivalu Porta:
Předkola a primární kola v ČR – Česká tábornická unie o.s.
Primární kola v zahraničí – smluvní pořadatelé v jednotlivých zemích
České národní finále – Občanské sdružení Porta České Budějovice
Zahraniční národní kola - smluvní pořadatelé v jednotlivých zemích
Brána - festival pro děti a mládež - Česká tábornická unie o.s.
Česko-slovenské semifinále a finále autorské soutěže – Občanské sdružení Ars Porta Bohemica Ústí nad Labem, zmocněné Radou festivalu Porta
Mezinárodní interpretační soutěž – Kulturní středisko města Ústí nad Labem, zmocněné Radou festivalu Porta