Provozní řád kempu festivalu Porta

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a další ubytování během festivalu Porta.

 • V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly na stan nebo karavan.
 • Skupiny nebo jednotlivci, kteří soutěžili v roce 2024 na festivalu Porta, mají ubytování zdarma.
 • Návštěvník zaplatí za stan nebo karavan 100 Kč za celý pobyt pracovníkům pořadatele, kteří vystaví doklad o zaplacení.
 • VSTUP  A UŽÍVÁNÍ  KEMPU JE POVOLENO  POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM.  Ti nesmí být bacilonosiči nebo postiženi infekčními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa
 • Stavět stany a parkovat vozidla a karavany se mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
 • Návštěvníci ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních , komunální odpad dávat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech. 
 • V době 22 °° - 7 °° hod je nutno dodržovat noční klid.
 • Rozdělávání ohňů je zakázáno !!!!
 • Za škody způsobené na majetku pronajímatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 • Za bezpečnost dětí  při pohybu v areálu zodpovídají rodiče!
 • Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele.
 • Ubytovatel  neručí  za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.
 • Maximální rychlost vozidel v areálu je 10 km/hod.
 • Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 • Provozní řád kempu je závazný pro všechny ubytované, osoba která poruší Provozní řád, bude z areálu  kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení pronajímatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody.
 • Předčasným ukončením pobytu nevzniká návštěvníku nárok na vrácení částky za ubytování.
Image